O SPOLOČNOSTI

Strojárska firma, zaoberajúca sa obrábaním so špecializáciou na výrobu ozubenia. História firmy sa začína v druhej polovici 90 rokov podnikaním formou živnosti, firma GMCtech s r.o. bola založená v roku 2006. V súčasnej dobe máme k dispozícii kompletné portfolium strojov pre výrobu štandardných typov ozubenia, vrátane meracích prístrojov pre ich kontrolu. Disponujeme rozsiahlym sortimentom nástrojov pre výrobu ozubenia.

GMC tech s.r.o.