NAŠE TECHNOLÓGIE

Naše strojné vybavenie umožňuje výrobu:

 • sústruženie do ø750mm v délce 2000mm na CNC strojoch Doosan a Hwacheon
 • frézovanie ozubenia na strojoch Gleason, Lees-Bradner, Heckert a Pfauter
  • čelné ozubené kolesá s priamymi a šikmými zubami do ø1000mm a mod. 16
  • kužeľové kolesá
  • reťazové kolesá
  • závitovky a závitovkové kolesá
 • preťahovanie drážok a ozubených profilov na stroji Arthur Klink
 • obrážanie vnútorného ozubenia a ozubených tyčí na strojoch Lorenz a TOS
 • brúsenie na guľato do ø500mm v max. dĺžke 2000mm
 • brúsenie zubov do ø750mm a max. modulu 16 na strojích Gleason, Reishauer
 • meranie na 3D súradnicovém stroji Wenzel
 • kontrola ozubenia na meracom prístroji Zeiss-Höfler vrátane vyhotovenia protokolov

Pre ostatné požadované operácie zabezpečíme kooperačnú výrobu.

GMC tech s.r.o.