NAŠE CÍLE

Naším cieľom je získať a udržať úlohu popredného dodávateľa ozubenie v Českej republike, expandovať na zahraničné trhy a rozvíjať výrobu k spokojnosti našich zákazníkov. Preto v súčasnosti všetky prostriedky investujeme do nákupu strojov a strojného vybavenia. Kladieme veľký dôraz na flexibilitu a kvalitu výroby a sme otvorení novým trendom v oblasti obrábania. Vylepšujeme naše know-how vzdelávaním a školením zamestnancov, v spolupráci s dodávateľmi strojov a nástrojov.

GMC tech s.r.o.