KVALITA

Naše riadenie výroby pomocou MOM software zaisťuje plnú vysledovateľnosť informácií o priebehu, stave a históriu výroby. Z výsledných štatistík sú analyzované možné problémy technického stavu strojov, technológie, prípadne odbornosti zamestnancov a navrhnuté nápravné opatrenia. Obeh dokumentácia je riadený čiarovými kódmi a dokumentácia archivovaná pre eventuálne vyžiadanie zákazníkom. Zabezpečujeme materiálové atesty a sme pripravení poskytnúť zákazníkovi všetky protokoly ohľadne kvality výrobku. Jsme certifikováni dle systému manažérstva kvality ČSN EN ISO 9001.

GMC tech s.r.o.